Tevékenységeink

Játék
A gyermekek alapvető tevékenysége a játék. A játékban formálódnak képességei, készségei, érzelmi és szociális tulajdonságai. A szabad játék biztosítása elengedhetetlen. A pedagógus csak akkor kapcsolódik be a tevékenységbe, ha kérik a gyermekek.

Nyelvi nevelés magyarul, angolul
Az idegen nyelvi fejlesztés kisgyermekkorban az anyanyelv elsajátításához hasonló, nem tudatos folyamat, fő célja a nyelvhasználat, nem pedig a helyes, nyelvtanilag is pontos kifejezés. A korai nyelvfejlesztés előnyös gyermekünk későbbi boldogulása során. A korán elsajátított idegen nyelv révén a gyermekek kulturális horizontja tágul és minden bizonnyal pozitív énkép alakul ki benne mind a nyelv, mind az azt beszélők iránt.

Számunkra fontos a magyar nyelv gazdag szókincsének elsajátítása, de nyitottak vagyunk az angol nyelvi környezet megismertetésére is, ami szervesen beépül a mindennapokba. A döntés, intézményünkben, a szülő kezében van. Ő döntheti el, hogy gyermeke melyik életszakaszában nyitja ki a világot a magyar nyelv mellett az angol nyelvű dalos játékok, mesék felé. Azok a szülők, akik az angol nyelvet is választják a magyar nyelv mellé, játékos angol tevékenységet kínálunk a gyerekeknek heti rendszerességgel. Az angol játékos foglalkozások felépítése, tematikája az Oxford University kiadványaira épülnek.

Zenei fejlesztés: ének-zene, tánc
A foglalkozásokon a gyermekek játszanak, énekelnek, mondókáznak, melyen keresztül kiválóan fejlődik a gyermekek zenei képessége.
A zenei nevelés kedvező hatással van a gyermekek érzelmi, értelmi, mozgás, beszéd és szocializációs fejlődésére.
Intézményünk állandó szereplője a furulya, mint hangszer, mely közös énekléseket, táncot, vidám pillanatokat ad közösségünknek.

Játékos mozgás minden nap! (torna, jógatorna)
A gyermekek minden napos mozgásigényének kielégítése fontos feladat. Ez megmutatkozik minden nap a szabad levegőn eltöltött szabad játék során, a hempergő szobában eltöltött ugrálás során, felkínált tevékenység keretén belül a torna szobában, ahol a gyerekek játékos feladatokkal ötvözött mozgást végeznek, a torna játékosabbá, élvezhetőbbé válik.

Kreatív alkotóműhely a szabadban
Bölcsődénk udvara helyet ad a gyermekek fantáziájának kibontakozására. Óriás ecsettel való közös festésre, az elkészült alkotások megcsodálására, a közös örömszerzésre.

Tehetséggondozás
Minden gyermek tehetséges valamilyen területen: hivatásunk ezt dicsérettel erősíteni, és tudatosítani bennük.

Étkezés
Intézményünkben a korszerű kisgyermek táplálási elveket vesszük figyelembe úgy, hogy a táplálék mennyisége, minősége, higiénes követelménye megfelelő legyen. Az étrend változatos, idényszerű, ízben, és színben összehangolt. Friss gyümölcsöt és zöldséget minden nap kapnak a gyerekek. Lehetőség szerint megoldjuk minden ételérzékeny (tejérzékeny, liszérzékeny) gyermek ellátását. Ezen felül figyelembe tudjuk venni az otthoni étkezési szokásokat.

 

Heti felkínált tevékenységeink a bölcsődében

Hétfő:

Teddy maci angol (angol dalok, mondókák, körtánc, szókártyázás, Teddy bábbal).

Kedd:

Finommotorika (vágás, ragasztás, festés, rajzolás, tépés, csippentés gyakorlása stb.)

Szerda:

Mese, ének, bábozás (beszédfejlődést, kommunikációt elősegítő tevékenységek a csoportszobában, vagy a sószobában)

Csütörtök:

Érzékelés, észlelés (finommanipuláció fejlesztés: dolgozunk rizzsel, tarhonyával, tejszínhabbal, zselével, gyurmázás stb.)

Péntek:

Torna (nagymozgás fejlesztés a csoportban, vagy a tornateremben: akadálypálya, Ayres tölcsér, egyensúlyozó pad, fit-ball labda, babzsák, karikák stb.)

Delfino Kreatív gyermekközpont

Egy csoda gyermeksziget