A bölcsőde házirendje

1. Intézményünk reggel 8 órától fogadja az érkező gyermekeket. A gyermekek hazavitelére 18 óráig van lehetőség. A gyermekeknek 16 óráig állandó napirendje van. 16 órától a gyermekek gyermekfelügyeletben részesülnek, mindaddig, amíg szüleik megérkeznek. Erre 17.45 óráig van lehetőség. Intézményünk 18 órakor bezár. Az intézményből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el, ha az a személy betöltötte a 18. életévét. 

2. A tutori rendszer a család és a közöttünk levő kapcsolat kulcsfontosságú eleme, ez mozgatja és hangolja össze a közösség tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait. A tutor az a személy, aki rendszeresen megbeszéléseket tart a rá bízott gyermekek szüleivel.

A szülők kérhetnek találkozót a tutorral minden olyan esetben, ha úgy érzik, tájékoztatásra van szükségük, problémájuk, illetve javaslatuk van.

3.  A bölcsődés korosztálynál a gondozónők a fejlődési napló segítségével tájékoztatják a Szülőt írásban a gyermekekkel kapcsolatos észrevételekről. Például: a gyermek egészségügyi állapota, fejlődése.

4. Az intézmény minden dolgozója biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, biztonságos légkört, a gyermekek fejlettségének megfelelő gondozást és nevelést. Az intézmény célja, hogy a lehető legmagasabb szolgáltatást nyújtsa a gyermekeknek.

5. Az étkezési díj a minden és egész nap jelen levő gyermekeknél négyszeri étkezést foglal magában (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), a nem minden nap érkező gyermekeknél 3-4 szeri étkezést jelent, amit havonta minden hónapban előre kell befizetni.

 Az étkezést csak abban az esetben tudjuk térítésmentessé tenni, ha a Szülő, gyermekének távolmaradását megelőző nap déli 12 órájáig közli ezt az intézményvezetővel. A következő naptól a várható megjelenésig az étkezési térítési díjat a következő hónapra el tudjuk számolni.

6. Intézményünk augusztus hónapban két hétre bezár. A zárás pontos dátumáról a szülők az éves kalendáriumból tájékozódhatnak.

7. A közösség egészsége érdekében hőemelkedéses, lázas ( 37.5 C és ennél magasabb hőmérsékletű) antibiotikumot, vagy más egyéb, gyermekorvos által felírt gyógyszeres készítményt szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek az intézményt nem látogathatja. A gyermekek napközbeni ellátása alatt ilyen készítményeket nem áll módunkban beadni. De abban az esetben, ha a gyermek az intézményben belázasodik (38.5 C-tól) előzetes szülői engedéllyel lázat csillapítunk a szülő érkezéséig.

A családban előforduló fertőző betegségekről értesíteni kell minket. Fertőző betegség esetén a szülőnek legkésőbb a tervezett visszajövetel előtti harmadik napon egyeztetnie kell telefonon gyermeke visszajöveteléről az intézmény vezetőjével. Orvosi igazolást kérünk arról, hogy a kisgyermek egészséges, közösségbe mehet.

8. Kérjük, hogy a gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztasson bennünket, és a kivizsgálás eredményét szíveskedjen bemutatni.

9. Minden hónap utolsó hetében intézményünk átadja a szülőknek vagy kifüggeszti a faliújságra a részletes havi menüt. Fontos, hogy a szülők elolvassák, és ellenőrizzék gyermekük táplálkozását.

10. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek minden egyes ruhadarabjába írják bele a gyermek nevét és jelét. Ez nagyban segíti az elveszett holmik azonosítását/megtalálását. Intézményünk nem vállal felelősséget az értéktárgyak eltűnéséért, elvesztéséért.

11. Kérjük, hogy az intézmény működésével, véleményükkel, kifogásaikkal és panaszaikkal bizalommal forduljanak a tutorhoz, és a vezetőséghez. Véleményládánkba elhelyezhetik javaslataikat, észrevételeiket.

12. Intézményünkbe a gyermekek felvételéért és egészségüknek ellenőrzéséért gyermekorvosunk felel. A szülők kérésére előzetes időpont egyeztetés után intézményünkben a gyermekorvossal személyes konzultációra van lehetőség.

13. Az intézmény gyermekeit balesetbiztosítás védi.

14. A foglalkoztatókba csak váltócipővel lehet belépni.

15. Intézményünk egész területén tilos a dohányzás!

16. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy Intézményünkbe a gyermekek/szülők ne hozzanak be olyan tárgyat (különösen: karkötő, gyűrű, éles, hegyes játék, lógó fülbevaló, nyaklánc) ami balesetet okozhat. E tárgyakat átvenni, megőrizni nem áll módunkban.

17. A gyermekek biztonsága érdekében érkezéskor és távozáskor a kaput mindenki ellenőrizze, hogy gondosan bezárta-e!

18. Intézményünkbe behozott tárgyakért és játékokért nem tudunk felelősséget vállalni!

19. Beszoktatás. Fontos, hogy a beszoktatás alatt ugyanaz a személy kísérje végig a gyermeket. A szülők részéről a módszer elfogadása, és együttműködő részvétele segíti munkánkat, feltétele a sikeres beszoktatásnak. A beszoktatás két hétig tart. A beszoktatási terv a honlapunkon megtekinthető.

Ha a gyermek hosszú ideig nincs jelen az intézményben (nyaralás, fogzás, egyéb betegség vagy körülmények), a gondozónő kérheti a szülő újbóli jelenlétét, és ezt a szülőnek el kell fogadnia.

20. A beszoktatás első napjára a következőket kérjük a szülőtől:
- orvosi igazolást arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészséges,
közösségbe mehet
- a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát
- a gyermek oltási könyvét
- a gyermek taj számát
- a gyermek lakcímkártyáját

21. Udvari szabályok
1. A gyerekek egyesével mászhatnak a mászókára és csúszhatnak le a csúszdán!
2. Nem rajzolunk a falra, kerítésre, lábtörlőre! Az előkerthez tartozó beton
udvaron csak a földre, a hátsón csak a teraszra szabad rajzolni.
3. Vigyázzunk a biokertre, virágokra, cserjékre! Ne tépjük őket.
4. Motorozni csak a járdán szabad a füvön nem.
5. Az ugrálóban csak cipő nélkül lehet ugrálni.
6. A kaput, ajtót csak és kizárólag felnőtt nyithatja, és csukhatja.
7. Az udvari játék végén a játékokat a gyerekekkel együtt kell a helyükre
tenni. Köszönjük a szülőknek is a segítséget a délután folyamán.
8. A homokozót minden játéknap végén le kell takarni.

A gyermekért való felelősség az intézmény területén a szülőn van egészen
addig, amíg délelőtt be nem adta a gyermeket a csoport szobába, és ettől
kezdve a gyermekért való felelősség addig van az intézményen, amíg a
szülő a gyermeket a csoportból át nem vette. A gyermekért való felelősség
ebben az esetben már a szülőé, még akkor is, ha gyermekével még az
intézmény területén tartózkodik! Azok a gyerekek, akik nem intézményünk
tagjai (délutáni külön foglalkozások/rendezvények résztvevői) a fent leírt
szabályok rájuk is vonatkoznak!

A házirend intézményünk hirdetőtábláján egész évben olvasható!

Delfino Nonprofit Kft.

Delfino Kreatív gyermekközpont

Egy csoda gyermeksziget