Bemutatkozás

Egycsoportos családi bölcsődénk villaépületünk földszintjén működik, egy vidám, jó hangulatú, nap, mint nap zenétől és énekszótól elvarázsolt csoport szobában. Játékaink, alma és körte fákkal díszített csoport szobánk, a gyermekek családi képei, és az évszaknak megfelelő dekoráció várja nap, mint nap a gyermekeket. Büszkeségünk a jól felszerelt tornatermünk, mely a testi nevelésnek, mozgásos tevékenységeknek, valamint a csana programjainak is helyet biztosít.

A gyermekek egészségének megóvása érdekében só szobát alakítottunk ki. Így a téli időszakot kevesebb légúti megbetegedéssel vészelhetik át a hozzánk járó gyermekek.

Családi bölcsődénk családias, biztonságos légkörének megteremtéséről 2 főből álló jól képzett, a hivatása iránt elkötelezett, gyermekszerető gyermek nevelő-gondozó gondoskodik. A gyermek nevelő-gondozó mindennapi feladatát a gyermeki szükségletek, az egyéni fejlődés, illetve az életkori sajátosságok határozzák meg. Mindennapi életünkbe beépül a népi, nemzeti kultúrák megismertetése, a hagyományok ápolása, a környezet és a társak iránti pozitív megnyilvánulásának kialakítása. Sokat zenélünk.

A nevelés elsődleges céljának tekintjük, hogy minden kisgyermek saját erőforrásainak megfelelően kiteljesítse képességeit. Mindezt gyermekközpontú neveléssel, szeretetteljes, vidám, kiegyensúlyozott, családias légkörben valósítjuk meg, ezzel biztosítva minden gyermek számára az érzelmi biztonságot, elfogadást és a védettséget.

A program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen a szülők partneri együttműködése. A családi nevelést tiszteletben tartva azt segítve végezzük pedagógiai munkánkat. Ezért fontosnak tartjuk a szülők széleskörű tájékoztatását, bevonását közösségi életünkbe. Ennek megvalósulását jól szolgálják a nyíltnapok, fogadóórák, szülői értekezletek, a tutori rendszer, illetve a gyermeki ünnepek környékén szervezett játszóházi programok is.

A gyermekek fő tevékenysége a játék, szorosan összefonódva a tanulással.

A kicsik kíváncsisága, cselekvési vágya tapasztalatszerzésre ösztönzi őket és így mindig újabb felfedezéseket tesznek a világban. Fontos, hogy a nevelés a gyermekek érdeklődésére építsen, és felhasználva ötleteiket segítsen azok megvalósításában.


Kiemelt céljaink:

- A kommunikáció és a gyermekek személyiségének fejlesztése.
- Az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
- A gyermekközpontúság érvényesítése.
- Családdal való együttműködés.
- Játékban tanulás.

Nevelési alapelveink:

- Elfogadó és gondoskodó bánásmód.
- A másság elfogadása és tiszteletben tartása.
- A gyermekek egyéni, differenciált, érzelmi, értelmi és testi fejlesztése, képességeik-készségeik kibontakoztatása.
- A folyamatos és tartalmas játéktevékenység biztosítása.
- Esélyegyenlőség érvényesítése.
- A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása
- Színvonalas, igényes szolgáltatások nyújtása.

A gyermekek állóképességének, mozgáskoordinációjának fejlesztésére, a nagy és finom mozgások gyakorlására nagy hangsúlyt fektetünk. A Jól felszerelt udvarunk, tornatermünk és programjaink is ezt segítik. Veteményes kertünkre nagyon büszkék vagyunk. Éppúgy, ahogy himnuszunkra is, mely közösségünk összetartó erejét képviseli.


Családi bölcsődénk a gyermekek fejlődését a gyermek nevelő-gondozók mellett saját pszichológus és mozgásterapeuta is segíti. A gyermek nevelő-gondozó munkájának segítése mellett, szükség esetén a szülők rendelkezésére is állnak tanácsaikkal, szakértelmükkel.

Intézményünk logopédusa heti rendszerességgel foglalkozik a tanköteles korban lévő (5év.-) gyermekekkel, de a korai tanulási zavarok felismerésében és kezelésében is segítséget nyújt.

A gyermekeket rendszeresen gyermekorvos látogatja.

Nevelési célunk a gyermekek körében az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a csoporton belül kialakuljon az egészséges hierarchia rendszer, hogy képesek legyenek a gyermekek egymással együtt egy közösségben élni, így később alkalmassá váljanak a további óvodai majd iskolai élet megkezdésére.

Kiemelt pedagógiai célunk, hogy a gyermekek közösségi élete során fejlesszük önbizalmukat, tágítsuk érdeklődési körüket és minél több siker élményben részesítsük őket.

Delfino Kreatív gyermekközpont

Egy csoda gyermeksziget