Munkatársak

Kormos Mónika - fenntartó


„Három olyan dolog van, amelyet mindig eltanulhat a felnőtt a gyermektől:

hogy kell ok nélkül örülni,

hogy kell mindig valamilyen foglalatosságba merülni,

és hogy kell kíméletlenül kiharcolni magának azt,

amit ő akar.”
 

 Paulo Coelho

Kormos Mónika vagyok. A Delfino Gyermekközpont Alapítója.
Általános iskolás voltam, amikor a zene életem részévé vált, és elhatároztam, hogy zongoratanár leszek, és gyerekeket fogok tanítani.

Bár nem nyertem felvételt a Zeneművészeti Szakközépiskolába, és nem tudtam megvalósítani ezt az álmomat, de a gyermekek iránti szeretet megerősített abban, hogy ezen a pályán szeretnék dolgozni.

A Tanítóképző Főiskolán az angol nyelv is felzárkózott a gyermekek és a zene mellé. 1992-ben ösztöndíjat nyertem Angliába, Lancaster városába, ahol több főiskolai csoporttársammal bekapcsolódtunk az angol főiskolások életébe, és hospitálhattunk általános iskolák óvodás és kisiskolás korú gyermekei között.

1994 és 1995-ben kijutottam az Amerikai Egyesült Államokba, ahol tovább fejlesztettem angol nyelvtudásomat.

Családomban rajtam kívül 6 pedagógus van más-más szakirányú végzettséggel.

2000-ben született meg a gyermekem, Benjamin. Én is édesanya lettem.

2005-ben kis csapatommal elindítottam a Delfino játszóház gyermekkuckóját, melynek évei alatt sok szeretetet és sikerélményt kaptunk a gyermekektől és a szülőktől egyaránt, és sok mindent tanultunk és tanítottunk gyermekeinknek szeretetben és vidám légkörben.

2009-ben elvégeztem a családi napközi vezetői képzést.

A szülők biztatására álmodtunk egy nagyot és hoztuk létre Gyermekközpontunkat, ahol a gyermekek és a szülők számára tágas, szép környezetben szélesebb palettán tudjuk kínálni mindazt, ami a gyermekek napközbeni fejlődését teljes körűen biztosítani tudja.

Szülőként és pedagógusként is úgy gondolom, hogy elsősorban az érzelmi biztonságot teremtsük meg a gyermekek számára, és a lehető legjobb tudásunk szerint töltsük meg a nálunk eltöltött mindennapjaikat.

Herczeg Beatrix - óvodavezető


2005-ben végeztem Sopronban, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán, óvodapedagógus szakon. Mar egészen korán eldöntöttem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Több, mint 10 évig úsztam versenyszerűen, sokszor segítettünk és tanítottunk piciket fordulni, fejest ugrani és különböző technikákat végrehajtani, elsajátítani. Itt éreztem, hogy jó érzéssel tölt el a gyermekek közelsége.  A sport és az egészséges életmód ennek köszönhetően nagyon fontos szerepet játszik az életemben mind a mai napig.

A főiskola elvégzése után visszaköltöztem szülővárosomba Ózdra, ahol két évet dolgoztam egy óvodában. 2007-ben úgy döntöttem, hogy Budapestre költözöm. Így kerültem a KIMBI Óvodába, ahol nyolc évet töltöttem. 2013 decemberében született kisfiam Merse, akivel ezidáig otthon voltam gyesen. 

2012-ben megszereztem a közoktatás vezetői diplomámat, majd ezt követően

2013-ban az ELTE-n elvégeztem az úszóedző és -oktató képzést is, de mindezek mellett több pedagógus továbbképzésen is részt vettem.

2015-ben pedig kaptam egy lehetőséget, hogy a Delfino óvoda vezetője lehessek.

Jelen esetben fontosnak tartom a közösen elért eredmények fenntartását, a Delfino nevének és hírének pozitív irányba történő erősítését. A szülők, a munkatársak és a fenntartó bizalmát elnyerve, gyermekeink érdekét maximálisan figyelembe véve kívánok dolgozni! 

Szeretem a munkámat, aminek alapját a gyermekek iránti tiszteletem adja.

Vezetői hitvallásom alapjának a gyermekek szeretetét, tiszteletét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvodapedagógusként is vallom. Ebből az elvből kiindulva vállalom a megmérettetést. Bízom abban, hogy a nyolc éve szerzett hivatá- som, és gyakorlatban alkalmazott pedagógusi munkám, valamint újonnan elsajátított elméleti tudásom segítenek e feladat teljesítésében.

A Delfino óvoda  vezetőjeként olyan értékeket szeretnék teremteni és továbbvinni, ahol az igényesség, a kiszámíthatóság, egymás elfogadása és tiszteletben tartása alapvető emberi magatartás, és ez megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes nevelésében és munkatársi kapcsolatainkban egyaránt.

Vezetői munkámmal elsősorban a Delfino Óvoda gyermekeit kívánom szolgálni, és mindenkori érdekeit képviselni.

Török Andrea - Óvodapedagógus


„A gyermek világa nyitott fény. A simogatással, 

a jó kedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel."

                                                                              
Mérei Ferenc   

            

Mivel édesanyámóvodapedagógus, mindig is előszeretettel figyeltem, milyen szépen foglalkozott a gyermekekkel, milyen nagy türelme van feléjük. Ebből adódóan elhatároztam, hogy óvónéni leszek én is. 2003-ban elkezdtem tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúbörszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar Óvodapedagógusi szakán. Már egészen kisiskolás korom óta versenyszerűen úsztam, egészen hat évig – Szakdolgozatom is a „Vízhez szoktatás az óvodáskorban” témáról szólt. Hívatásomat Ózdon, szülővárosomban kezdtem el 2007-ben, egy önkormányzati óvodában, ahol ízelítőt kaphattam a Sajátos Nevelésű Igényű gyermekekről, itt négy évig dolgoztam, majd pedig négy hónapot töltöttem egy másik intézményben, ahol szintén nagyon sok Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermek járt. Már ettől az évtől folyamatosan szakmai továbbképzéseken vettem részt. 2012-ben felköltöztem Budapestre és egy Integrációs Óvodában (Ép és Sérültek Együttes Nevelése) folytattam pályafutásomat egészen hét évig. Nagyon szeretek énekelni, számtalan énekversenyeken szerepeltem, ahol remek eredményeket értem el. Különös érdeklődést mutatok a kézműves tevékenységek iránt is, lehetőségem adódott, hogy fakultatív programok keretében plusz tevékenységben részesíthettem a gyerekeket differenciáltan.
A Delfino Gyermekközpontba való jelentkezésem egy újabb kihívás számomra, egy új gyermeki világ megismerése, felfedezése.

Kocsis Éva - óvodai dajka


Már általános iskolásként a pályaválasztás előtt éreztem, hogy mindenképpen gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Ezért jelöltem meg a Bem József Ovónőképző Szakközépiskolát, mert tanulmányaimat itt szerettem volna folytatni, de rajtam kívülálló okok miatt sajnos nem sikerült a felvételi, így a Budai Nagy Antal Gimnáziumban végeztem 1984-ben, de a gyermekek iránti szeretetem nem változott, sőt a gimnáziumban a felvett fakultatív tárgy a pedagógiai alapismeretek lett, mert a nyári szünetben óvodába lehetett menni gyakorlatra.


 A sors ezután máshová sodort, hosszú ideig irodában dolgoztam, ügyintézőként, de mindig éreztem, hogy nem ez a hivatásom. Aztán 2009-ben a 3. kislányom születése után éreztem úgy, hogy a kezembe kell vennem a sorsom, és 2013-ban elvégeztem az EFEB Felnőttoktatási Központnál az óvodai-dajka képzőt.


 2013 szeptember óta dolgozom dajkaként a XI. kerületi Albertfalvai Ezüstfenyő Óvodában. Úgy érzem, amikor rátaláltam a Delfino Kreatív Gyermekközpontra, végre ennyi év után egy gyermekbarát, nagyon kedves, összetartó nevelőcsapat tagja lehetek! Szeretném a legjobb tudásom szerint végezni a munkámat.

Kissné Gál Anna Mária - nonprofit menedzser


„Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem

a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó

melegség minősíti.”

                                                                              
Müller Péter    
            

 

Közgazdasági ismereteimet 1983-ban a Gyergyószentmiklósi Közgazdasági és Igazgatási Jogi Gimnáziumban szereztem.

Elemző-programozó szakképesítést 1985 –ben a Nagyszebeni Elektronikai – Számítási Területi Központban sajátítottam el.

Szakmai gyakorlatot a családi vállalkozásunk vezetésében, később pedig 4 gyermekünk születését követően önkormányzati fenntartású gyermekintézményben szereztem. Fő tevékenységem közé tartozott a tanügy-igazgatási, gazdasági és az intézmény működésével kapcsolatos feladatok ellátása, illetve esetenként a minősítésben részt vevő pedagógusok segítése. Önkéntes alapon több mint 12 évig a gyermekintézmény mellett működő nonprofit alapítvány kuratóriumi elnökeként segítettem az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását. Pályázatok révén sikerült az intézményben járó gyermekek részére színvonalas programok szervezése, eszközök fejlesztése, a felszereltség színvonalának emelése. 

Innovatív szemlélettel rendelkezem, fontos számomra, hogy ismereteim naprakészek legyenek. Informatikai tudásomat feladatkörömnek megfelelően folyamatosan bővítem. 

Tevékenységi körömből fakadóan gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal való kapcsolatomat a türelem, empátia,
segítőkészség hatja át. 

A Delfino Kreatív Gyermekközponttal való találkozásomat, ha röviden kellene összefoglalnom, akkor leginkább a „szerelem első látásra” illene rá. Magával ragadott az a meleg, szeretetteljes légkör, amelyben a gyermekek itt vannak. Látogatásaim során alkalmam volt betekintést nyerni az itt zajló szakmai munkába. Nagyon tetszett a személyre szóló, differenciált bánásmód, amellyel a gyermekek személyiségének kibontakozását segítik. Megtapasztaltam, hogy milyen nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy a kisgyermek szülőtől való „elszakadását” elfogadhatóbbá tegyék.   

Örülök, hogy ebben a csapatmunkában részt vehetek, és szakmai tudásommal az ide járó gyermekeket szolgálhatom.

„Ha az ember életében elültet egy fát, felnevel egy gyereket vagy megír egy könyvet, már nem élt hiába.”

ókori indiai bölcsesség

Dotzi Mónika - Bölcsődevezető, Kisgyermeknevelő-gondozó


"Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy."


(kínai közmondás)

14 éve foglalkozom gyerekekkel, egészséges és speciális igényű gyermekekkel egyaránt. Szocio-pszicho-pedagógia szakon szereztem diplomát 2003-ban. Szakterületem a kisgyermekkori hiperaktivitás. 2008-ban elvégeztem a kisgyermeknevelő-gondozó szakot. A gördülékeny napirend kialakításáról szólt a vizsgadolgozatom. Kilenc éve már, hogy a családi napközi vezetői tanfolyamot is elvégeztem. Folyamatosan szakmai továbbképzéseken veszek részt.

Tíz éve dolgozom a Delfinoban, mint kisgyermeknevelő. Nagyon nagy dolog, hogy egy modern bölcsődei épületben, és professzionális környezetben dolgozhatok, egy képzett csapattal.

Mondókás magyar, angol nyelvű foglakozásokat, készségfejlesztést, kreatív foglalkozásokat, foglalkozást tartok bölcsődés korú kisgyermekeknek. Imádom a zenét, az énekelést közösen a gyerekekkel, ha a csoportban a jókedv, a harmónia uralkodik.

Az a jó, hogy a gyerekektől nagyon sok pozitív energiát kapok, így vidáman telnek a napok a bölcsiben.

Czimber Bernadett - Kisgyermek gondozó-nevelő


„A gyermektársaság gyógyír a lélekre!” ( Dosztojevszkij)


Már kiskoromban tudtam, hogy felnőttként gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Igaz, akkor még nem tudatosan, csak ösztönszerűen segítettem édesanyámnak testvéreim nevelésében. Mielőtt történetem folytatnám, hadd mutatkozzak be: Czimber Bernadett vagyok, Pécsett születtem, három kistestvérem lelkes és odaadó nővérkéje, akire mindig számíthatnak.

Gyermekkoromban mindig gyerekek vettek körül, amit nagyon élveztem. Folyton a kisebb korosztályt vonzottam, így nem volt kérdés, hogy milyen szakmában szeretnék elhelyezkedni. Érettségi után felköltöztem Budapestre, ahol az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szakon végeztem. Az egyetem elvégzését követően kaptam egy lehetőséget az egyik gazdagréti bölcsődébe, ahol elhivatott kisgyermeknevelő voltam, négy évig. Ez idő alatt ismerkedtem meg a bölcsődei rendszerrel.

A bölcsődét követően egy fittneszterem gyermekmegőrzőjében folytattam munkámat, ahol a csecsemőktől a felső tagozatos iskolás korosztályig vigyáztam a gyermekekre. Az elmúlt évek alatt szerzett tapasztalataimat felhasználva az évnek számos ünnepén tartottunk külön eseményeket, mint pl.: februárban farsangot, vagy decemberben mikulásos ünnepséget. Az itt eltöltött 3 évet sose felejtem el, hiszen rengeteg boldogságot és szeretetet kaptam.

Tapasztalataim két és fél éves korom óta gyűjtöm, amióta az első kistestvérem megszületett. Sose éreztem tehernek a velük töltött időt; sőt, örültem, amikor édesanyám megkért bármilyen gyermekneveléssel kapcsolatos feladatra. Nagyon szerettem segíteni neki, és még mindig boldogan, szívvel-lélekkel teszem mindezt, mert ez az én hivatásom!

Szerintem a legszebb foglalkozást kaptam az élettől!

Schulek-Tóth Kinga, csecsemő és kisgyermeknevelő


2015-ben végeztem a Meta Don Bosco szakközépiskolában Kisgyermek nevelő gondozás okj-n. Majd 2017-ben fejeztem be a Károli Gáspár Református EgyetemCsecsemő és kisgyermek nevelő felsőfokú képezését. Gyakorlatimat egy első kerületi önkormányzati, majd magán bölcsődében végeztem.

15 évet néptáncoltam táncegyüttesben. A népi hagyományok és a tánc beleívódott a mindennapjaimba. Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok kincsek, és tovább kell ezeket adnom. Ezért csináltam többféle tanfolyamot is: ilyen a Hagyományok házában végzett Zobor vidéki, majd két Így tedd rá! Tanfolyamot végeztem el ahol sok új mondókával, énekkel és játékkal ismerkedhettem meg. Számomra nagyon fontos, hogy a gyerekek mindenapjaiban megjelenjen a népzene, a népi játékok és a mondókák

"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket."/Maria Montessori/

Ez idézet azért szeretem, mert megmutatja, hogy mennyire fontos a gyermekek tiszta világának ápolása. A pedagógusok feladata a rájuk bízott gyermekek helyes úton való terelésre. Számomra a helyes úthoz tartozik a gyermek szeretetben való felnevelése.

Billing Anna - bölcsődei dajka


Billing Anna vagyok, Budapesten születtem 1968-ban.

Kisgyerekekkel már foglalkoztam, mint gondozónő. Egy első kerületi Önkormányzat bölcsődéjében dolgoztam 1986 őszétől- 2006. augusztusáig.
Csecsemő és gyermekgondozónői végzettséget munka mellett 1992-ben végeztem el, míg az érettségit 2001-ben.Bölcsődei munkám befejezése után ismerősök gyerekei mellett bébiszitterkedtem. Bölcsis időszakban a csoportomból egy kisgyerekre felügyeltem rendszeresen, amíg a szülők haza nem érkeztek, az év első felében egy fiatal házaspár kisfiára vigyáztam.A Delfinoban idén, 2010 áprilisától dolgozom, mint kisegítő.
Kisgyermekekkel szívesen foglalkozom, sok szeretetet és energiát lehet kapni tőlük, és öröm figyelni őket, ahogy kezdenek ismerkedni a különböző játékokkal, mondókákkal és versekkel.

 

Balics Fruzsina - fejlesztő pedagógus


A Nemzetközi Pető András Főiskolán diplomáztam 2016 júniusában. Ezt követően a Vakok Óvodájában helyezkedtem el, továbbá február óta lehetőségem nyílik egy óvodáskorú gyermek egyéni mozgásfejlesztésére. Munkáim során részt vettem eltérő diagnózisú mozgássérültek, illetve halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében, óvodai nevelésükben, gondozásukban.

Jelenleg utazó konduktorként dolgozom a XIII. kerületben, ahol a többségi intézményi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásfejlesztésével foglalkozom egyéni, illetve csoportos formában.

A Delfino Kreatív Gyermekközpontban „Izgő-mozgó torna” foglalkozásokat szervezek kedden és csütörtökön délutánonként a bölcsődés és az óvodás korosztály számára, csoportos formában. A foglalkozások fő célja különféle mozgásos tevékenységekkel a gyermekek aktivitásának növelése, a mozgás örömének átélése. A torna hozzájárul a gyermekek idegrendszerének fejlődéséhez. A mozgás során fejlődnek a nagy,- és finommozgások, az egyensúly, a rugalmasság. A csoportos tevékenységek segítik a gyermekek személyiségének kibontakoztatását, szocializációját, alakítják viselkedésüket, fejlesztik az együttműködő és alkalmazkodó képességüket.  A foglalkozások játékos formában zajlanak, figyelembe véve a gyermekek egyéni szükségleteit.

Gacsó Adrienn - konduktor-tanító, mozgásterapeuta


Pályámat a Nemzetközi Pető András Főiskolán kezdtem, ahol 4 éven keresztül, napi rendszerességgel vettem részt mozgássérült gyermekek és felnőttek nevelésében, oktatásában és fejlesztésében. Diplomámat 2010-ben szereztem, majd egy évig Winnipegben, Kanadában dolgoztam csoportvezető konduktorként. 2011 nyarán Darlingtonban, Angliában folytattam munkámat egy konduktori teamben. Ezt követően Helsinkiben, Finnország egyik speciális, mozgássérülteknek fenntartott iskolájában helyezkedtem el. A multidiszciplináris team tagjaként fő feladatom a konduktív pedagógia adaptálása; mozgásfejlesztések, valamint a mozgásos tanulás napirendbe és tanórákba illesztése, programok szervezése és vezetése volt. Munkahelyeimen különböző életkorú és sérültségű gyermekekkel és felnőttekkel foglalkoztam.

Honvágyam és továbbtanulási terveim azonban hazahoztak. 2014-2016 között elvégeztem a Dinamikus Szenzoros Integrációs, az egyéni Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT), az Alapozó és a Sindelar-Zsoldos terápiás képzéseket. Idén, 2016-ban fejeztem be az ELTE PPK Neveléstumányi mesterképzését, Kora gyermekkor pedagógiája specializáción. Szeptembertől pedig a PPKE BTK közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga képzésének hallgatója vagyok.

 Jelenleg a XIII. kerületben dolgozom utazó konduktor és mozgásterapeutaként, ahol az integrációban tanuló sajátos nevelési igényű (megkésett mozgás- és beszédfejlődésű, autista, értelmi fogyatékos, hiperaktív, figyelemhiányos, tanulási és pszichés nehézséggel küzdő) gyerekek komplex mozgásterápiás fejlesztésével foglalkozom, egyéni és csoportos formában.

Tapasztalataim szerint a napjainkban folytatott mozgásszegény életmód, az életritmus felgyorsulása és a mozgásos tevékenységek mennyiségének csökkenése, a gyermekek fejlődésének lassulását és idegrendszerük alacsonyabb fejlettségi szintjét eredményezheti. Mivel minden fejlődés alapja a mozgás, így a gyermekek cselekvéseik által veszik birtokba testünket; ismerik meg a körülöttünk lévő világot; kezdenek el kommunikálni; alakul  énképünk és éntudatunk; fejlődik személyiségük, figyelmük és gondolkodásuk. Mindezek a változások a tipikus fejlődésmenetű gyermekek esetében a mozgásos játékok során valósulnak meg.

A mozgásterápiák lényege, hogy a gyermekeknek egyéni szükségleteiknek megfelelően biztosítsák azokat a helyzeteket, amelyekben észlelik, érzékelik, feldolgozzák és összehangolják a taktilis, auditív, vizuális,  kinesztetikus ingereket és hatásukra idegrendszerük megtervezze a megfelelő motoros választ. A foglalkozások során normalizálódik az izomtónus, posztúra- és reflexszabályozás, fejlődnek a nagymozgások, az egyensúly és a rugalmasság, érlelődnek a magasabb idegrendszeri funkciók, alakul a viselkedés, megerősödik a figyelem és javulnak a tanulási készségek. Alkalmasak még pszichés blokkok oldására, kooperáció kialakítására, társas kapcsolatok kiépítésére, saját ötletek, érzések, gondolatok kifejezése és közös játéktevékenységek kialakítására.

Hiszem, hogy a mozgás adja azt a természetes energiát, amely egyaránt gyógyítja a testet és a lelket. Foglalkozásaimon elfogadó, szerető, biztonságot adó, motiváló légkört biztosítok; valamint  figyelemmel kísérem a mozgás, kognitív készségekre, viselkedésre, aktivációs szintre gyakorolt hatását és a gyermekek személyiségfejlődésének menetét.

Szöllősi Izabella - gyógypedagógus, logopédus


2011-ben szerzetem BA szintű diplomámat az ELTE-BGGYK logopédia szakirányán, majd 2013-ban végeztem a mesterképzéssel a BME- TTK Kognitív Tudományok Szakán, Kognitív Nyelvészeti specializáción. 2015-től vagyok az ELTE – PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Programjának hallgatója.

Az alapképzés megszerzése után közvetlenül elkezdtem dolgozni az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben klinikai logopédusként, ahol azóta is agyvérzésen átesett afáziás betegek logopédiai rehabilitációját végzem. Jelenleg emellett az ELTE – BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs intézetének Logopédia Szakcsoportjában dolgozom tanársegédként, ahol alapozó, illetve szakirányos tárgyak oktatását végzem nappali és levelezős képzésben.

Már az egyetemi éveim alatt fokozott érdeklődéssel vettem részt a korai gyermekkori nyelvi fejlesztés, illetve artikulációt fejlesztő terápiák végzésében. Így a diploma megszerzése előtt már dolgoztam dr. Pataki László Hallásébresztés című terápiájában, ahol megkésett beszédfejlődésű, diszfáziás, vagy nem beszélő gyermekek fejlesztését végeztük specifikus módszerekkel. Szakmai fejlődésemet illetve a gyermekekkel történő pozitív, empatikus hozzáállásomat erőteljesen meghatározták ezek az évek, illetve a Fővárosi Beszédjavító Intézetben töltött idő, ahol beszédindítást, diszlexia és artikulációt fejlesztő terápiák végzését sajátítottam el.

Úgy gondolom, hogy a mai modern világban, ahol nap, mint nap szembesülünk a fontos és kevésbé fontos információk tömeges előfordulásával, kritikusan nagy szerepe van szelekciós és kommunikációs képességeinknek. A nagymennyiségű információ feldolgozása különösen igényli a megfelelő kommunikációs szkillek működését, amelyeket fontos már korai gyermekkorban támogatni, adott esetben fejleszteni, illetve időben felismerni esetleges elmaradásukat. Meggyőződésem, hogy a személyre szabott, jó hangulatú, pozitív légkörű logopédiai támogatás nagymértékben hozzájárul a későbbi életszakaszokban is megtartott kommunikációs sikerességhez.

Oláh Ibolya - gyermek és ifjúsági szakpszichológus


Oláh Ibolya gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus vagyok. Az ELTE pszichológia szakán szereztem a diplomámat, 2005-ben a SOTE képzését elvégezve lettem szakpszichológus.
5 éven keresztül gyermekpszichiátriai területen, a Vadaskert Kórház és Szakambulancián dolgoztam, ahol diagnosztikai és terápiás munkám során óvodás- és iskoláskorú gyermekekkel foglalkoztam.

1997-től folyamatosan pszichológusként dolgozom az I. Kerületi Nevelési Tanácsadóban. Fő tevékenységeim: diagnosztikai munka, tanácsadás szülők részére és egyéni pszichoterápia gyermekeknek, konzultáció pedagógusokkal. Itt sokszínű pszichológiai munka tartozott az évek során a feladataim közé: bábterápiás csoport, gyermek drámajáték csoport, tanulás-módszertani csoport, iskola-előkészítő mozgáscsoport, megkésett beszédfejlődésű gyermekeknek és szüleiknek csoportos foglalkozás.

2006-ban 4 hónapig a Bethesda Gyermekkórházban gyermekbelgyógyászaton pszichoszomatikus problémák diagnosztikája és kezelése terén szereztem tapasztalatokat. Három éve családsegítőben gyermek és felnőtt kliensekkel és családokkal is foglalkozom.

A problémák feltárásában széles tapasztalatot szerezhettem eddigi munkahelyeimen, ami mellett több terápiás módszert sajátítottam el: játékterápia művészeti elemekkel, bábterápia, szenzoros integrációs terápia, individuál-pszichológiai terápia, családi konzultáció. A tanulás-módszertan és társas kommunikáció fejlesztése terén is csiszolhattam elméleti és gyakorlati tudásom.

Kiemelt érdeklődési területeim: komplex fejlődési diagnosztika (szociális, érzelmi, értelmi és mozgásfejlődési), figyelemzavar, autizmus, tanulászavarok, szorongásos tünetek, szomatizáció, nonverbális kommunikáció és kommunikációs problémák.

Örülök, hogy a Delfino Kreatív Gyermekközpontban együtt dolgozhatom ezzel a gyermekbarát és szakmailag elkötelezett nevelőcsapattal. Szeretnék a gyerekek, szüleik számára a legjobb tudásom szerint segítséget nyújtani!

Delfino Kreatív gyermekközpont

Egy csoda gyermeksziget